Sütürler, hemoklipler ve elektrokoter, jinekoloji cerrahisi tarafından hemostaz sağlamak için kullanılan başlıca mekanizmalardır, ancak bunların yetersiz olduğu veya uygulanabilir olmadığı durumlarda, hemostazın sağlanmasına yardımcı olacak bir dizi hemostatik ajan türleri mevcuttur. Bu ajanlar; selüloz, kollajen veya jelatin ürünleri gibi fiziksel ajanların yanı sıra trombin ve fibrin ürünleri gibi biyolojik ajanları içerir.

Obstetrik ve Jinekoloji cerrahisinde hemostatik ajanların uygulanması genellikle bu tür prosedürlerin morbidite ve mortalitesini azaltmak için temel hemostaz ilkelerini güçlendirmesinde kullanılır. Bu hemostatik ajanlar; trombosit tıkacı oluşumuna, pıhtılaşma kaskadının aktivasyonuna, fibrin oluşumuna ve stabil bir pıhtı oluşturmaya hızla yardımcı olmak için vücudun fizyolojisi ile birlikte çalışır. Hemostatik ajanların dört ana alt kategorisi; mekanik, biyolojik, akışkan ve fibrin örtücüleri içerir. Mekanik ajanlar, bir trombosit tıkacı oluşturmak üzere trombosit agregasyonu için iskele görevi görür. Biyolojik ajanlar, hemostaza yardımcı olmak için pıhtılaşma kademesindeki pıhtılaşma faktörlerini aktive eder. Akışkan maddeler, mekanik tamponad sağlarken pıhtı oluşumunu stabilize etmek için biyolojik maddelerle mekanik maddeleri birleştirir. Fibrin örtücüler, birleştirildiğinde hızlandırılmış bir hızda bir fibrin pıhtısı oluşturan yüksek seviyelerde fibrin ve trombini birleştirir. Obstetrikte hemostatik ajanlar genellikle doğum sonu kanama, sezaryen doğum ve doğum sonrası histerektomi durumunda anormal plasentasyon ve uterus atonisi ile en sık görülen morbidite oranını azaltmak için kullanılır. Jinekoloji cerrahisinde hemostatik ajanlar obstetrikten daha sık kullanılmaktadır.

Topikal hemostatik ajan kullanımı birçok cerrahi prosedürde yaygın bir uygulamadır. Bu yazımızda okside rejenere selüloz bazlı emilebilir Reoxcel marka kanama durdurucu hemostatik ajanların jinekoloji cerrahisi kapsamında; doğum sonu kanama, miyomektomi, histerektomi, endometriozis cerrahisi, onkolojik kitle küçültme ve yumurtalık sistektomisine odaklanarak obstetrik/jinekolojik ameliyatlarda oluşan kanamalarda etkili ve güvenli bir şekilde hemostazın sağlanması için kullanımından bahsedeceğiz.

Jinekoloji Cerrahisinde Reoxcel Hemostatların Kullanımı

Genel Cerrahide Reoxcel Hemostat Kullanımı

Doğum esnasında ve diğer jinekolojik operasyonlarda kanayan dokuya uygulandığında 3-4 dakika içerisinde hemostaz sağlayan ve bakterisidal etkiye sahip olan, okside rejenere selülozdan (ORC) (polianhidro glukuronik asit) imal edilmiş Reoxcel marka emilebilir hemostatlar jinokoloji cerrahisinde en çok tercih edilen Reoxcel hemostat ürünüdür. Bitki kaynaklı, yani reaksiyon yaratmayan Reoxcel kanama durdurucular hızlı hemostaz sağlamasının yanı sıra yüksek doku uyumu da sağlar, eldivene ve aletlere yapışmadan, esnek ve ince dokuması özelliği sayesinde şeffaf bir kullanım sunar.

Doğum esnasında ve diğer jinekolojik operasyonlarda kanayan dokuya uygulandığında 3-4 dakika içerisinde hemostaz sağlayan ve bakterisidal etkiye sahip olan, okside rejenere selülozdan (ORC) (polianhidro glukuronik asit) imal edilmiş Reoxcel marka emilebilir hemostatlar jinokoloji cerrahisinde en çok tercih edilen Reoxcel hemostat ürünüdür. Bitki kaynaklı, yani reaksiyon yaratmayan Reoxcel kanama durdurucular hızlı hemostaz sağlamasının yanı sıra yüksek doku uyumu da sağlar, eldivene ve aletlere yapışmadan, esnek ve ince dokuması özelliği sayesinde şeffaf bir kullanım sunar.

Jinekoloji Cerrahisinde Diğer Reoxcel Hemostat Türlerinin Kullanımı

USP Amerikan Farmakopesi’nin “Okside Rejenere Selüloz” standardı gerekliliklerine uygun olarak üretilen ve çok yönlü kullanım sağlayan, kolaylıkla istenilen forma girebilen Reoxcel kanama durdurucular; Reoxcel, Reoxcel Fibril ve Reoxcel Sigma-Knit olmak üzere 3 farklı türde üretilmektedir. Yaklaşık 2 ila 4 hafta içerisinde vücut tarafından tamamen emilerek yok olan Reoxcel emilebilir hemostatlar, jinekoloji cerrahisinde en çok tercih edilen standart türü olan ve ince bir dokumaya sahip olan Reoxcel kanama durdurucudur. Fakat kanamanın şiddetine ve operasyonun durumuna göre çok katmanlı hemostat türü olan Reoxcel Fibril veya nadir durumlarda sütür yardımı ile dikilmeye uygun olan, kalın dokumaya sahip Reoxcel Sigma-Knit hekimler tarafından tercih edilebilir.

USP Amerikan Farmakopesi’nin “Okside Rejenere Selüloz” standardı gerekliliklerine uygun olarak üretilen ve çok yönlü kullanım sağlayan, kolaylıkla istenilen forma girebilen Reoxcel kanama durdurucular; Reoxcel, Reoxcel Fibril ve Reoxcel Sigma-Knit olmak üzere 3 farklı türde üretilmektedir. Yaklaşık 2 ila 4 hafta içerisinde vücut tarafından tamamen emilerek yok olan Reoxcel emilebilir hemostatlar, jinekoloji cerrahisinde en çok tercih edilen standart türü olan ve ince bir dokumaya sahip olan Reoxcel kanama durdurucudur. Fakat kanamanın şiddetine ve operasyonun durumuna göre çok katmanlı hemostat türü olan Reoxcel Fibril veya nadir durumlarda sütür yardımı ile dikilmeye uygun olan, kalın dokumaya sahip Reoxcel Sigma-Knit hekimler tarafından tercih edilebilir.