70

YILLIK TECRÜBE

5000

Ton Üretim Kapasitesi

130

PERSONEL

Hızlı ve güvenli hemostaz için #1 numaralı tercih...

Kanayan doku ile temas ettikten sonraki 3-4 dakika içerisinde kanda pıhtılaşma oluşturarak hızlı ve etkili hemostaz sağlayan ve 7 ila 14 gün içerisinde vücut tarafından tamamen emilebilen Reoxcel kanama durdurucular rayon kumaş yapısında, yüksek yoğunluklu ve mikrofibrillar olmak üzere 3 kategoriye ayrılır.

Geniş kullanım alanı
sunan kanama durdurucular...

Genel cerrahi, sindirim sistemi cerrahisi, sinir cerrahisi (özellikle beyin operasyonları), plastik cerrahi, ortopedi, jinekoloji, üroloji, stomatoloji, boğaz ve burun ameliyatları, travmatoloji ve kardiovasküler cerrahi, vasküler protez implantasyonu, yüz ve çene cerrahisi, akciğer operasyonları, hemoroidektomi, biyopsiler, karaciğer ve safra operasyonları, gastrik rezeksiyon, torasik ve abdominal sempatektomi gibi diğer tüm cerrahi alanlarda kullanım için uygundur. REOXCEL emilebilir hemostat endoskopik operasyonlar ve dental uygulamalar olduğu kadar kavitelere de (tümör kazınmasından sonra) uygulanabilir.

Reoxcel'in Özellikleri

Okside Rejenere Selüloz (ORC) imal edilmiş ve bakterisidal etkiye sahip olan Reoxcel emilebilir kanama durdurucu hemostatik ajanların çok yönlü kullanım sağlayan özelliklerini yakından inceleyin…

Çok Yönlü Uyumluluk

En zor prosedürlerde bile çok yönlülük, dayanıklılık ...

Kullanım Kolaylığı

Reoxcel emilebilir kanama durdurucu hemostatik ajanlar kanamalı ...

Hızlı ve Etkili Hemostaz

Emilebilir hemostat kanla temas ettiğinde, 3-4 dakika ...

Bakterisidal Etki

Reoxcel kanama durdurucuların in vitroda 40 çeşit ...

Düz Kumaş Yapısı

Okside Rejenere Selülozdan imal edilen emilebilir hemostatlar, ...

Lifli Yapı

Çok yönlülük, aderans ve uygunluk için geliştirilen ...

Geniş Kullanım Alanı

Reoxcel emilebilir kanama durdurucu hemostatik ajanlar kapiler kanamalar, parankimöz organ kanamaları ve cerrahi operasyonlarda reseksiyon bölgelerinde oluşan kanamaları kesmek için geliştirilmiştir. Diğer hemostatik prosedürlerin uygulanamaz olduğu durumlarda kanamayı durdurmak için Reoxcel marka hemostatlar tercih edilebilir. Kullanım alanı çok geniştir, çoğu önemli cerrahi operasyonlarda kullanılabilmektedir.

tabs-image

Genel Cerrahi

İlaçla ya da diğer tıbbi yöntemlerle tedavi edilemeyen hastalıkları, ameliyat yoluyla onarmak ya da hastalıklı organı kesip çıkararak tedavi esası olan genel cerrahi de kanama durdurucuların kullanımı, hemostazın kontrol altına alınabilmesi ve operasyon süresini kısa tutmak için önemli role sahiptir.

Daha Fazla Bilgi +
tabs-image

Beyin & Sinir Cerrahisi

Hemostatlar tüm cerrahi prosedürlerde olduğu gibi nöroşirurji pratiğinde de önemli bir yere sahiptir. İyi yapılmış bir hemostaz cerrahi işlem sırasında işlemin yapılabilirliğini, cerrahi alanın görünümünü ve uygulamanın kolaylaşmasını sağlarken hastanın kan kaybının da azalması sağlanır ve postoperatif cerrahi sahada istenmeyen kanamalara bağlı gelişebilecek komplikasyonları önlemektedir.

Daha Fazla Bilgi +
tabs-image

Kalp Damar Cerrahisi

Vasküler yaralanma sonrasında veya operasyon sırasında aşırı kan kaybını önlemek ve dolaşım sisteminin devamlılığını sağlamak için hemostazın sağlanması elzemdir. Damar hasarından birkaç saniye sonra hemostaz süreci başlar, hemostatik sistemin yeterli çalışmaması durumunda hemostatik ajanların kullanılması gereklidir.

Daha Fazla Bilgi +
tabs-image

Ortopedi Cerrahisi

Hareket sistemine bağlı olarak yapılan ortopedik operasyonlarda kas ve tendon tutunma yüzeyi sağlamak amacıyla, kalça ve omuz eklem kapsülü rekonstrüksiyonu için, toraks ve batın duvarında herniasyonu engellemek, asetbular eklem yüzü rekonstrüksiyonu gibi kritik operasyonlarda kanamayı durdurmak için polipropilen mesh tercih edilmektedir.

Daha Fazla Bilgi +
tabs-image

Jinekoloji & Doğum

Sütürler, hemoklipler ve elektrokoter, jinekolojik cerrahi sırasında hemostaz sağlamak için kullanılan başlıca mekanizmalardır, ancak bunların yetersiz olduğu veya uygulanabilir olmadığı durumlarda, hemostazın sağlanmasına yardımcı olacak bir dizi hemostatik ajan mevcuttur. Bu ajanlar, selüloz, kollajen veya jelatin ürünleri gibi fiziksel ajanların yanı sıra trombin ve fibrin ürünleri gibi biyolojik ajanları içerir.

Daha Fazla Bilgi +

Yeni Ürünler

Yeni duyurulan ve test aşamasındaki diğer Reoxcel ürünlerimiz hakkındaki gelişmeleri buradan takip edebilirsiniz.

Reoxcel Snow

Emilebilir Kanama Durdurucu

Reoxcel Powder

Toz Kanama Durdurucu