Reoxcel

Reoxcel

Düz kumaş yapısında olan Reoxcel marka bakterisidal etkili emilebilir hemostat, okside rejenere selüloz (ORC) (polianhidro glukuronik asit) imal edilmiş, steril kanama durdurucu bir preparattır. Hafif örgü formu sayesinde pürüzlü dokuyu kolaylıkla örterek çok sayıda cerrahi operasyonda kullanım kolaylığı sağlar.

  • 3-4 dakikada pıhtılaşma.
  • 7-14 gün içerisinde tamamen emilim.
  • İmplantasyon bölgelerinde doku reaksiyonu olmadan emilim.
  • Emilim boyunca 40 çeşit mikroorganizmaya karşı bakterisidal koruma.

Gerekli hemostat miktarı durdurulacak kanmanın tabiatına ve yoğunluğuna bağlıdır. Reoxcel Emilebilir Hemostat’ın kanama durdurucu (hemostatik) etkisi, özellikle kuru uygulandığında fazladır.

X