Reoxcel Fibril

Reoxcel Fibril

Lifli bir forma sahip olan Reoxcel Fibril, Okside Rejenere Selüloz (ORC) (polianhidro glukuronik asit) imal edilen ve emilebilen, fibril yapıda bir kanama durdurucudur. Aynen diğer Reoxcel hemostatik ajanlar gibi çalışır ama belirgin avantajlar sunar.

  • 3-4 dakikada pıhtılaşma.
  • 7-14 gün içerisinde tamamen emilim.
  • İmplantasyon bölgelerinde doku reaksiyonu olmadan emilim.
  • Emilim boyunca 40 çeşit mikroorganizmaya karşı bakterisidal koruma.

Reoxcel Fibril Hemostat, parankimöz kanamaların ve cerrahi operasyonlarda reseksiyon bölgelerindeki kanamaların önüne geçmesi için tasarlanan bir kanama durdurucu türüdür. Fibril yapıya sahip bu hemostatik ajan, diğer hemostatik prosedürlerin uygulanamaz olduğu durumlarda kanamayı durdurması için kullanılabilir. Gerekli hemostat miktarı durdurulacak kanamanın tabiatına ve yoğunluğuna bağlıdır. Reoxcel Fibril Emilebilir Hemostat’ın kanama durdurucu (hemostatik) etkisi, özellikle kuru uygulandığında fazladır.

X