Reoxcel Sigma Knit

Reoxcel Sigma Knit

Düz kumaş yapısında ve kalın dokumaya sahip olan Reoxcel Sigma Knit marka bakterisidal etkili emilebilir hemostat, okside rejenere selüloz (ORC) (polianhidro glukuronik asit) imal edilmiş, steril kanama durdurucu bir preparattır. Kanama durdurucu hemostat kanayan yüzeyin üzerine serilebilir, bastırılabilir, tamamen kapatılabilir ya da cerrahi sütür yardımıyla dikilebilir.

  • 3-4 dakikada pıhtılaşma.
  • 7-14 gün içerisinde tamamen emilim.
  • İmplantasyon bölgelerinde doku reaksiyonu olmadan emilim.
  • Emilim boyunca 40 çeşit mikroorganizmaya karşı bakterisidal koruma.

Gerekli hemostat miktarı durdurulacak kanmanın tabiatına ve yoğunluğuna bağlıdır. Reoxcel Sigma Knit Emilebilir Hemostat’ın kanama durdurucu (hemostatik) etkisi, özellikle kuru uygulandığında fazladır.

X