Reoxcel Snow

Reoxcel Snow

Lifli bir forma sahip olan Reoxcel Snow, Okside Rejenere Selüloz (ORC) (polianhidro glukuronik asit) imal edilen ve emilebilen, fibril yapıda steril bir kanama durdurucudur. Aynen diğer Reoxcel hemostatik ajanlar gibi çalışır ama belirgin avantajlar sunar…

  • 3-4 dakikada pıhtılaşma.
  • 7-14 gün içerisinde tamamen emilim.
  • İmplantasyon bölgelerinde doku reaksiyonu olmadan emilim.
  • Emilim boyunca 40 çeşit mikroorganizmaya karşı bakterisidal koruma.

Gerekli hemostat miktarı durdurulacak kanmanın tabiatına ve yoğunluğuna bağlıdır. Reoxcel Snow Emilebilir Hemostat’ın kanama durdurucu (hemostatik) etkisi, özellikle kuru uygulandığında fazladır.

X