Ortopedi cerrahisinin doğası gereği hemostazın sağlanması oldukça zorlu bir süreçtir. Örnekleyerek ilerlemek gerekirse; total kalça ve diz artroplastisinde, cerrahi anlamda yeni kesilmiş kemik kenarları ısrarla kanar ve yumuşak dokularda kullanılan tipik hemostatik yöntemlere genellikle yanıt vermez. Kontrolsüz kanama nöral elemanların sıkışmasına neden olabileceğinden, omurga cerrahisi hemostatik ilkelere sıkı sıkıya bağlı kalmayı gerektirir. Ortopedik travmada kan kaybı, hemostaz yöntemlerin yaralanmanın ciddiyetine uyması gereken oldukça değişken bir ortam sunar. Son olarak, ortopedik tümör prosedürleri, hemostatik yayılma riskini sınırlamak için sıklıkla kansız alanlar gerektirir. Ortopedik cerrahide hızlı ve etkili hemostazın sağlanmasında okside rejenere selülozdan (ORC) (polianhidro glukuronik asit) yapılmış, bitki bazlı ve steril hemostatik (kanama durdurucu) ajanlar tercih edilebilir.

Belirgin kan kaybı, ortopedik cerrahide hem elekti hem de travma ortamında sıklıkla karşılaşılan bir engeldir.

Kalça ve Diz Artroplastisi Operasyonlarında Hemostazın Sağlanması

Kalça ve diz artroplastisi operasyonları en sık uygulanan ortopedik prosedürler arasındadır ve hemostazla ilgili benzersiz bir dizi zorluk taşırlar. Genellikle cerrahlar, kemikli yüzeyleri keserken doğrudan ameliyatlarda dokuyu yakarak kesme ve birleştirme işlemi yapan bir cihaz olan elektrokoter kullanırlar, birçok hemostatik tekniğe karşı dirençli olan bu yöntem arkasında kanayan bir kemik kenarı bırakır. Bu kanayan kenarların önlemi alınmazsa, hem ölçülen toplam kan kaybına hem de gizli kan kaybına neden olabilir. Artroplasti sırasında oluşan kanamayı kontrol altına alabilmek ve etkili hemostaz sağlamak için biyocerrahi, mekanik ve teknik yöntemlere başvurulabilir.

Eski Yöntem: Hemostatik Ajan Olarak Kemik Mumu Kullanımı

Ortopedik cerrahisinde belki de en eski topikal hemostatik ajan kemik mumudur. Günümüzde daha az kullanılan kemik mumu, omurga cerrahisinde ve kemik kanamasının sık görüldüğü pelvisin belirli yaklaşımlarında dayanak noktası olmaya devam etmektedir. Kemik mumu, bal mumu ve petrol jölesi kombinasyonundan elde edilir ve kemik trabekülleri içinde mekanik interkalasyon yoluyla kanayan dokuya tampon görevi görür. Şu anda, kemik mumunun omurga cerrahisinde kan kaybı üzerindeki genel etkilerini test etmek için hiçbir RKÇ (Randomize Kontrollü Çalışma) yapılmamıştır, ancak cerrahların belirli bir kitlesi için temel bir unsur olmaya devam etmektedir. Kemik mumunun dezavantajı, aşırı kullanıldığında füzyon segmentlerinin olası psödoartrozuna (kemiğin kaynamamasına) yol açan kemik iyileşmesine fiziksel bir engel olabileceğidir. Kemik mumu ayrıca arı zehrine alerjisi olan hastalarda alerjik reaksiyona neden olabilir ve lokal bir pro-inflamatuar (inflamasyon yükseltici) etkiye sahiptir.

Modern Yöntem: Hemostatik Ajan Olarak Okside Rejenere Selüloz Kullanımı

Omurga cerrahisinde hemostaz birçok benzersiz zorluk oluşturur. Artroplasti de olduğu gibi kemik kanaması da kan kaybının önemli bir kısmını oluşturur; ancak artroplastiden farklı olarak, cerrah cerrahi alandaki nöral elemanların yakınlığının sürekli olarak farkında olmalıdır. Ameliyat sonrası hematomlar da nörolojik komplikasyonlara yol açabilir. Nöral unsurların varlığı genellikle bipolar mühürleyiciler gibi belirli teknolojilerin kullanımını engeller, ancak bu zorluklar aynı zamanda yeniliği de teşvik etmiştir. Omurga cerrahisinde daha spesifik hemostaz yöntemleri arasında yer alan okside rejenere selülozdan (ORC) (polianhidro glukuronik asit) yapılmış, bitki bazlı ve steril hemostatik (kanama durdurucu) ajanlar tercih edilebilir.

Ortopedi Cerrahisinde Reoxcel Hemostat Kullanımı

Genel Cerrahide Reoxcel Hemostat Kullanımı

Ham maddesi bitki bazlı olduğu için kanayan bölgede reaksiyon yaratmayan, yani bakterisidal etkiye sahip Reoxcel marka emilebilir kanama durdurucular antibakteriyel olmasının yanı sıra çok yönlü kullanım sağlar. Kanın 3-4 dakika içerisinde pıhtılaşmasını sağlayarak hızlı hemostaz sunan Reoxcel marka hemostatlar 7 ila 14 gün içerisinde vücut tarafından tam anlamıyla emilerek yok olur. Kanamanın şiddetine ve oluştuğu bölgeye göre; yuvarlanarak, ince tabakalar halinde, fındık tampon, tutam veya ped halinde uygulanarak ulaşılması zor bölgelere kullanım kolaylığı sunar.

Ham maddesi bitki bazlı olduğu için kanayan bölgede reaksiyon yaratmayan, yani bakterisidal etkiye sahip Reoxcel marka emilebilir kanama durdurucular antibakteriyel olmasının yanı sıra çok yönlü kullanım sağlar. Kanın 3-4 dakika içerisinde pıhtılaşmasını sağlayarak hızlı hemostaz sunan Reoxcel marka hemostatlar 7 ila 14 gün içerisinde vücut tarafından tam anlamıyla emilerek yok olur. Kanamanın şiddetine ve oluştuğu bölgeye göre; yuvarlanarak, ince tabakalar halinde, fındık tampon, tutam veya ped halinde uygulanarak ulaşılması zor bölgelere kullanım kolaylığı sunar.

Ortopedi Cerrahisinde Reoxcel Fibril Hemostat Kullanımı

Genel Cerrahide Reoxcel Fibril Hemostat Kullanımı

Bir önceki başlıkta bahsedilen Reoxcel marka kanama durdurucu gibi çalışan, fakat belirgin avantajlar sunan Reoxcel Fibril emilebilen kanama durdurucu hemostatik ajanlar okside rejenere selülozun fibrilar versiyonudur ve topikal emilebilir bir hemostatıdır. 7 tabakadan oluşmasından dolayı kanayan dokuya üstün uyum ve ulaşılması zor bölgelere ulaşım ve kullanım rahatlığı sağlayan çok katlı hemostatlar, ortopedi cerrahisinde yapılan operasyonlarda oluşan yoğun kanamalarda, kanamanın daha iyi kontrol altına alınmasını sağlayarak hızlı hemostaz sağlar. Elektrokoter kullanımı için uygun olan 7 katmanlı Reoxcel Fibril kanama durdurucu, katlar boyunca koter kullanımında kolaylık sağlar.

Nöro- ve orta-omurga operasyonlarında kullanıma uygun olan çok katmanlı kanama durdurucu Reoxcel Fibril laminektomi operasyonları içinde doğru seçimdir. Epidural oluklar ve ulaşılması güç bölgelerdeki kanamaları durdurmak üzere istenilen boyutta ayrıştırılarak veya kesilerek ya da fındık şeklinde yuvarlanarak kullanılabilen çok katmanlı Reoxcel Fibril, kanamanın kontrolünde hemostazın hızlıca sağlanmasına yardımcı olması için küçük miktarlarda aletlere yapışmadan kullanılabilmektedir.

Bir önceki başlıkta bahsedilen Reoxcel marka kanama durdurucu gibi çalışan, fakat belirgin avantajlar sunan Reoxcel Fibril emilebilen kanama durdurucu hemostatik ajanlar okside rejenere selülozun fibrilar versiyonudur ve topikal emilebilir bir hemostatıdır. 7 tabakadan oluşmasından dolayı kanayan dokuya üstün uyum ve ulaşılması zor bölgelere ulaşım ve kullanım rahatlığı sağlayan çok katlı hemostatlar, ortopedi cerrahisinde yapılan operasyonlarda oluşan yoğun kanamalarda, kanamanın daha iyi kontrol altına alınmasını sağlayarak hızlı hemostaz sağlar. Elektrokoter kullanımı için uygun olan 7 katmanlı Reoxcel Fibril kanama durdurucu, katlar boyunca koter kullanımında kolaylık sağlar.

Nöro- ve orta-omurga operasyonlarında kullanıma uygun olan çok katmanlı kanama durdurucu Reoxcel Fibril laminektomi operasyonları içinde doğru seçimdir. Epidural oluklar ve ulaşılması güç bölgelerdeki kanamaları durdurmak üzere istenilen boyutta ayrıştırılarak veya kesilerek ya da fındık şeklinde yuvarlanarak kullanılabilen çok katmanlı Reoxcel Fibril, kanamanın kontrolünde hemostazın hızlıca sağlanmasına yardımcı olması için küçük miktarlarda aletlere yapışmadan kullanılabilmektedir.

Ortopedi Cerrahisinde Reoxcel Sigma-Knit Hemostat Kullanımı

Genel Cerrahide Reoxcel Sigma Knit Hemostat Kullanımı

Ağır kanamalar için mükemmel etkinlik ve kapsama sağlayan Reoxcel Sigma-Knit emilebilir kanama durdurucu hemostatik ajan, yoğun örgü malzemesi sayesinde ağır kanama durumunda yüksek çekme direnci sağlar. Standart Reoxcel hemostat ürününden 2-3 kat daha kalın ve yoğun yapısı ile yoğun kanamalarda etkili ve hızlı hemostaz sağlayan Reoxcel Sigma-Knit kanama durdurucu, cerrahi işlem esnasında dağılmaması için tasarlanmış kalın dokumaya sahiptir. Ayrıca sütürlenmeye ve hassas dokuların üzerine yerleştirilmesinde uygun katlanabilir bir dokumaya sahiptir.

Çok yönlü kullanım imkanı sağlayan emilebilir Reoxcel Sigma-Knit hemostatlar, travmada, laparoskopik cerrahide ve sternotomileri de içeren çeşitli prosedürlerde kullanım için idealdir. Endoskopik prosedürler için ek bir cihazın kullanımı olmaksızın yuvarlanabilmekte ve uygulanabilmektedir. Sternum kanamasını kontrol altına almak üzere optimal olan, mükemmel etkinlik ve kapsam sağlayan Reoxcel Sigma-Knit kanama durdurucular daha ağır kanamalı bölgelerde minimum zaman ve emek ile mükemmel koruma sağlamaktadır. Kalın dokumaya sahip Reoxcel Sigma-Knit 3-4 dakika içerisinde kanı pıhtılaştırarak hızlı ve etkili hemostaz sağlar, 7-14 gün içerisinde ise vücut tarafından tamamen emilir.

Ağır kanamalar için mükemmel etkinlik ve kapsama sağlayan Reoxcel Sigma-Knit emilebilir kanama durdurucu hemostatik ajan, yoğun örgü malzemesi sayesinde ağır kanama durumunda yüksek çekme direnci sağlar. Standart Reoxcel hemostat ürününden 2-3 kat daha kalın ve yoğun yapısı ile yoğun kanamalarda etkili ve hızlı hemostaz sağlayan Reoxcel Sigma-Knit kanama durdurucu, cerrahi işlem esnasında dağılmaması için tasarlanmış kalın dokumaya sahiptir. Ayrıca sütürlenmeye ve hassas dokuların üzerine yerleştirilmesinde uygun katlanabilir bir dokumaya sahiptir.

Çok yönlü kullanım imkanı sağlayan emilebilir Reoxcel Sigma-Knit hemostatlar, travmada, laparoskopik cerrahide ve sternotomileri de içeren çeşitli prosedürlerde kullanım için idealdir. Endoskopik prosedürler için ek bir cihazın kullanımı olmaksızın yuvarlanabilmekte ve uygulanabilmektedir. Sternum kanamasını kontrol altına almak üzere optimal olan, mükemmel etkinlik ve kapsam sağlayan Reoxcel Sigma-Knit kanama durdurucular daha ağır kanamalı bölgelerde minimum zaman ve emek ile mükemmel koruma sağlamaktadır. Kalın dokumaya sahip Reoxcel Sigma-Knit 3-4 dakika içerisinde kanı pıhtılaştırarak hızlı ve etkili hemostaz sağlar, 7-14 gün içerisinde ise vücut tarafından tamamen emilir.