Reoxcel Powder Hakkında Genel Bilgilendirme

Reoxcel Powder Okside Rejenere Selülozdan (ORC) (polianhidro glukuronik asit) imal edilen emilebilir toz halde bulunan bir kanama durdurucudur. Steril bir hemostatik preparat olan Reoxcel Powder herhangi bir hayvansal veya kolajen katkı maddesi içermez. ORC teknolojisi sayesinde venöz, kılcal damarlar ve küçük arter hemorajlarını kontrol altına almaya yardımcı olur. Toz halde bulunan bu emilebilir hemostatik ajan organ veya doku üzerindeki geniş yüzeylerde meydana gelen sızıntıları verimli ve etkili bir şekilde kontrol altına almaya yarar.

Reoxcel Powder - Toz Formunda Kanama Durdurucu, Hemostat

Reoxcel Powder Okside Rejenere Selülozdan (ORC) (polianhidro glukuronik asit) imal edilen emilebilir toz halde bulunan bir kanama durdurucudur. Steril bir hemostatik preparat olan Reoxcel Powder herhangi bir hayvansal veya kolajen katkı maddesi içermez. ORC teknolojisi sayesinde venöz, kılcal damarlar ve küçük arter hemorajlarını kontrol altına almaya yardımcı olur. Toz halde bulunan bu emilebilir hemostatik ajan organ veya doku üzerindeki geniş yüzeylerde meydana gelen sızıntıları verimli ve etkili bir şekilde kontrol altına almaya yarar.

Reoxcel Powder - Toz Formunda Kanama Durdurucu, Hemostat

Reoxcel Powder Okside Rejenere Selülozdan (ORC) (polianhidro glukuronik asit) imal edilen emilebilir toz halde bulunan bir kanama durdurucudur. Steril bir hemostatik preparat olan Reoxcel Powder herhangi bir hayvansal veya kolajen katkı maddesi içermez. ORC teknolojisi sayesinde venöz, kılcal damarlar ve küçük arter hemorajlarını kontrol altına almaya yardımcı olur. Toz halde bulunan bu emilebilir hemostatik ajan organ veya doku üzerindeki geniş yüzeylerde meydana gelen sızıntıları verimli ve etkili bir şekilde kontrol altına almaya yarar.

Reoxcel Powder - Toz Formunda Kanama Durdurucu, Hemostat

Reoxcel Powder emilebilir toz hemostat ürünü yakında satışa sunulacaktır. Detaylı bilgi için lütfen bizimle iletişime geçin.

Emilebilir Toz Kanama Durdurucunun Etki Mekanizması

Reoxcel Powder emilebilir toz hemostatın etki mekanizması vücudun kan pıhtılaşma mekanizmasından bağımsızdır. Reoxcel Powder toz hemostat kanla temas ettiğinde kanayan doku üzerinde kahverengimsi veya siyah jelatinimsi bir kütle oluşturur. Bu jelatinimsi kütle, trombositlerin yapışabileceği fiziksel bir matris görevi görür. Trombosit agregasyonu ve trombosit fibrin tıkacı oluşumu ile hemostaz oluşur. Reoxcel Powder emilebilir toz kanama durdurucu, minimum miktarlarda uygun şekilde kullanıldığında doku reaksiyonu olmadan implantasyon bölgelerinden emilir. Emilim şunlara bağlıdır; doku tipi, kullanılan hemostat miktarı ve kanın doygunluk derecesi.

Reoxcel Powder emilebilir toz kanama durdurucu hemostatik ajan, hemostat

Reoxcel Powder Emilebilir Toz Kanama Durdurucunun Kullanım Alanları

Reoxcel Powder absorbe olabilen toz kanama durdurucu diğer hemostatik prosedürlerin uygulanamadığı veya yetersiz kaldığı durumlarda kanamayı durdurmak için geliştirilmiştir. Cerrahi müdahalelerde kılcal kanama ve parankimatöz organlarda veya rezeksiyon alanlarındaki kanamayı durdurmak için tasarlanmıştır. Geniş kullanım alanı sunan Reoxcel marka emilebilen toz kanama durdurucu aşağıda belirtilen cerrahi branşların tümünde kullanıma uygundur.

Genel Cerrahi
Genel Cerrahi
Sindirim Sistemi Cerrahisi
Sindirim Sistemi Cerrahisi
Sinir Cerrahisi
Sinir Cerrahisi
Plastik Cerrahi
Plastik Cerrahi
Ortopedi Operasyonları
Ortopedi Operasyonları
Jinekoloji Operasyonları
Jinekoloji Operasyonları
Üroloji Operasyonları
Üroloji Operasyonları
Stomatoloji Operasyonları
Stomatoloji Operasyonları
Boğaz Ameliyatları
Boğaz Ameliyatları
Burun Ameliyatları
Burun Ameliyatları
Travmatoloji Cerrahisi
Travmatoloji Cerrahisi
Kardiovasküler Cerrahi
Kardiovasküler Cerrahi
Yüz ve Çene Cerrahisi
Yüz ve Çene Cerrahisi
Akciğer Operasyonları
Akciğer Operasyonları
Hemoroidektomi Operasyonları
Hemoroidektomi Operasyonları
Biyopsi Operasyonları
Biyopsi Operasyonları

40 Çeşit Mikroorganizmaya Karşı Bakterisidal Etki

Reoxcel Powder emilebilir toz kanama durdurucu hemostatik ajanın 40 tip gram Gr (+) (gram pozitif) ve Gr (-) (gram negatif) mikroorganizmaya karşı in vitro olarak bakterisidal etki gösterdiği kanıtlanmıştır. Aşağıdaki tablodan Reoxcel Powder toz hemostatik ajanın antibakteriyel etki sağladığı mikroorganizmaların belirtildiği tabloyu inceleyebilirsiniz.

Etkili Olduğu Mikroorganizmalar

Staphylococcus aureus Escherichia coli Klebsiella pneumonie
Metisilin Dirençli Staphylococcus epidermidis (MRSE) Salmonella typhimurium Klebsiella aerogenes
Metisilin Dirençli Staphylococcus aureus (MRSA) Proteus mirabilis Bacillus subtilis
Staphylococcus epidermidis Proteus vulgaris Branhamella catarrhalis
Micrococcus luteus Shigella boydii Serratia marcescens
Vankomisin Dirençli Enterococcus sp (VRE) Shigella flexinerii Clostridium perfringens
Penisilin Dirençli Streptococcus pneumonie (PRSP) Shigella dysenteriae Clostridium tetani
Enterococcus faecalis Salmonella enteritidis Listeria monocytogenes
Enterococcus faecium Bacteroides fragilis Bordatella pertusis
Enterococcus sp Lactobacillus casei MOT (Tüberküloz Dışında Mikobakteri)
Streptococcus pyogenes Grup A Lactobacillus sp. Mycrobacterium phlei
Streptococcus pyogenes Grup B Pseudomonas aeroginosa Streptococcus feacalis
Streptococcus salivarius Pseudomonas stutzeri Corynebacterium xerosis
Enterobacter cloacae

Ayrıca REOXCEL® POWDER Emilebilir Hemostatın bakterisit etkisi, MRSA (Metisilin-dirençli Staphylococcus aureus) ve E. coli (Escherichia coli) ile yapılan in vivo çalışmalarla gösterilmiştir.

X