Reoxcel Snow Hakkında Genel Bilgilendirme

Benzersiz şekilde yapılandırılmış fiberler ile hem açık hem de minimal invaziv prosedürlerde kullanım kolaylığı sağlayan Reoxcel Snow emilebilir kanama durdurucular, aletlere yapışmadan tekrar pozisyonlandırılabilme ve kanama bölgesine daha iyi uyum ve tutunma sağlayarak kanayan yüzeyin temas alanını genişleterek hızlı hemostaz, kullanım kolaylığı ve yüksek performans sağlar.

Reoxcel Snow emilebilir hemostat ürünü yakında satışa sunulacaktır. Detaylı bilgi için lütfen bizimle iletişime geçin.

Reoxcel Snow, Okside Rejenere Selüloz Hemostatik Ajan, Kanama Durdurucu Hemostat

Benzersiz şekilde yapılandırılmış fiberler ile hem açık hem de minimal invaziv prosedürlerde kullanım kolaylığı sağlayan Reoxcel Snow emilebilir kanama durdurucular, aletlere yapışmadan tekrar pozisyonlandırılabilme ve kanama bölgesine daha iyi uyum ve tutunma sağlayarak kanayan yüzeyin temas alanını genişleterek hızlı hemostaz, kullanım kolaylığı ve yüksek performans sağlar.

Reoxcel Snow, Okside Rejenere Selüloz Hemostatik Ajan, Kanama Durdurucu Hemostat

Benzersiz şekilde yapılandırılmış fiberler ile hem açık hem de minimal invaziv prosedürlerde kullanım kolaylığı sağlayan Reoxcel Snow emilebilir kanama durdurucular, aletlere yapışmadan tekrar pozisyonlandırılabilme ve kanama bölgesine daha iyi uyum ve tutunma sağlayarak kanayan yüzeyin temas alanını genişleterek hızlı hemostaz, kullanım kolaylığı ve yüksek performans sağlar.

Reoxcel Snow, Okside Rejenere Selüloz Hemostatik Ajan, Kanama Durdurucu Hemostat

Reoxcel Snow emilebilir hemostat ürünü yakında satışa sunulacaktır. Detaylı bilgi için lütfen bizimle iletişime geçin.

Açık ve Minimal İnvaziv Cerrahiye Uygun

Uzun fiberlerin örgüsüz yapıyı bir arada tutmak üzere iğne ile işlenmesi sonucu oluşturulan Reoxcel Snow emilebilir kanama durdurucular standart Reoxcel kanama durdurucular ile karşılaştırıldığında daha hızlı hemostaz sağlamaktadır. Reoxcel Fibril ile aynı özelliklere sahip olan Reoxcel Snow hemostatik ajanın belirgin farkı tek katlı olmasıdır. Bu sayede hassas dokularda çok yönlü kullanım ve şeffaflık sunan Reoxcel Snow emilebilir kanama durdurucu endoskopik kullanıma uygun olmasının yanı sıra; genel cerrahi, kadın doğum, üroloji, kardiyovasküler ve vasküler cerrahi gibi öne çıkan cerrahi branşlarda sıklıkla tercih edilir. Reoxcel Snow emilebilir hemostatik ajanın kullanıldığı diğer tüm cerrahi branşlar için aşağıdaki tabloyu inceleyebilirsiniz.

Genel Cerrahi
Genel Cerrahi
Sindirim Sistemi Cerrahisi
Sindirim Sistemi Cerrahisi
Sinir Cerrahisi
Sinir Cerrahisi
Plastik Cerrahi
Plastik Cerrahi
Ortopedi Operasyonları
Ortopedi Operasyonları
Jinekoloji Operasyonları
Jinekoloji Operasyonları
Üroloji Operasyonları
Üroloji Operasyonları
Stomatoloji Operasyonları
Stomatoloji Operasyonları
Boğaz Ameliyatları
Boğaz Ameliyatları
Burun Ameliyatları
Burun Ameliyatları
Travmatoloji Cerrahisi
Travmatoloji Cerrahisi
Kardiovasküler Cerrahi
Kardiovasküler Cerrahi
Yüz ve Çene Cerrahisi
Yüz ve Çene Cerrahisi
Akciğer Operasyonları
Akciğer Operasyonları
Hemoroidektomi Operasyonları
Hemoroidektomi Operasyonları
Biyopsi Operasyonları
Biyopsi Operasyonları

Bakterisidal Avantaj

Yapılandırılmış dokusuz malzemeye sahip olan ve kanıtlanmış bakterisidal özelliklere sahip olan Reoxcel Snow emilebilir kanama durdurucu hemostatik ajan, başta MRSA, VRE, PRSP ve MRSE dahil 40 çeşit gram pozitif ve gram negatif mikroorganizmada bakterisidal etki göstermektedir. Reoxcel Snow emilebilir kanama durdurucunun etkili olduğu gram + ve gram – mikroorganizmaların tam listesini aşağıdaki tablodan inceleyebilirsiniz.

Etkili Olduğu Mikroorganizmalar

Staphylococcus aureus Escherichia coli Klebsiella pneumonie
Metisilin Dirençli Staphylococcus epidermidis (MRSE) Salmonella typhimurium Klebsiella aerogenes
Metisilin Dirençli Staphylococcus aureus (MRSA) Proteus mirabilis Bacillus subtilis
Staphylococcus epidermidis Proteus vulgaris Branhamella catarrhalis
Micrococcus luteus Shigella boydii Serratia marcescens
Vankomisin Dirençli Enterococcus sp (VRE) Shigella flexinerii Clostridium perfringens
Penisilin Dirençli Streptococcus pneumonie (PRSP) Shigella dysenteriae Clostridium tetani
Enterococcus faecalis Salmonella enteritidis Listeria monocytogenes
Enterococcus faecium Bacteroides fragilis Bordatella pertusis
Enterococcus sp Lactobacillus casei MOT (Tüberküloz Dışında Mikobakteri)
Streptococcus pyogenes Grup A Lactobacillus sp. Mycrobacterium phlei
Streptococcus pyogenes Grup B Pseudomonas aeroginosa Streptococcus feacalis
Streptococcus salivarius Pseudomonas stutzeri Corynebacterium xerosis
Enterobacter cloacae
X