Reoxcel kanama durdurucuların in vitroda 40 çeşit mikroorganizmaya karşı bakterisidal etki yaptığı gözlemlenmiştir.

Günümüzde bir çok cerrahi alanda diğer hemostatik prosedürlerin uygulanamaz olduğu durumlarda uygulanmak üzere geliştirilen Reoxcel emilebilir kanama durdurucuların laboratuvar ortamında (in vitro) yapılan testlerde aşağıdaki tabloda yer alan 40 çeşit Gr(+) (gram pozitif) ve Gr(-) (gram negatif) mikroorganizmaya karşı bakterisidal etki sağladığı gözlemlenmiştir.

Reoxcel Hemostatlar Nasıl Bakterisidal Etki Sağlar?

Antibakteriyel özelliği ile ön plana çıkan Reoxcel emilebilir kanama durdurucular 40 çeşit specturumlu gram+ ve gram- mikroorganizmalara karşı in vitro bakterisidal etki sağlamaktadır. Reoxcel emilebilir hemostat kuru halde iken pH değeri yoktur, kanayan dokuya uygulandığı anda kanla temas eder ve 3-4 pH değerine ulaşır. Kan pH değeri yaklaşık 7.4’dür, mikroorganizmaların yaşaması ve çoğalması için ideal bir ortamdır, optimum büyüme aralığı pH 4.4 – 9’dur. Asidik ortamda, mikroorganizmalar daha az aktif hale gelir ve pH 3.0 değerinin altında ölürler. Reoxcel hemostatlar laboratuvar ortamında yapılan testlerde 40 çeşit mikroorganizmaya karşı bakterisidal etki sağladığı kayıtlara geçmiştir.

Etkili Olduğu Mikroorganizmalar

Staphylococcus aureus Escherichia coli Klebsiella pneumonie
Metisilin Dirençli Staphylococcus epidermidis (MRSE) Salmonella typhimurium Klebsiella aerogenes
Metisilin Dirençli Staphylococcus aureus (MRSA) Proteus mirabilis Bacillus subtilis
Staphylococcus epidermidis Proteus vulgaris Branhamella catarrhalis
Micrococcus luteus Shigella boydii Serratia marcescens
Vankomisin Dirençli Enterococcus sp (VRE) Shigella flexinerii Clostridium perfringens
Penisilin Dirençli Streptococcus pneumonie (PRSP) Shigella dysenteriae Clostridium tetani
Enterococcus faecalis Salmonella enteritidis Listeria monocytogenes
Enterococcus faecium Bacteroides fragilis Bordatella pertusis
Enterococcus sp Lactobacillus casei MOT (Tüberküloz Dışında Mikobakteri)
Streptococcus pyogenes Grup A Lactobacillus sp. Mycrobacterium phlei
Streptococcus pyogenes Grup B Pseudomonas aeroginosa Streptococcus feacalis
Streptococcus salivarius Pseudomonas stutzeri Corynebacterium xerosis
Enterobacter cloacae

Ayrıca Reoxcel Emilebilir Hemostatların bakterisidal etkisi, MRSA (Metisilin dirençli Staphylococcus aureus) ve E.coli (Escherihia coli) ile in-vivoda yapılan çalışmayla da gösterilmiştir.