Çok yönlülük, aderans ve uygunluk için geliştirilen Reoxcel Fibril emilebilir lifli yapıda ve okside rejenere selülozdan (ORC) (polianhidro glukuronik asit) yapılmış, steril hemostatik (kanama durdurucu) bir preparattır.

Rejenere selülozun kontrollü oksidasyonu sonucu elde edilen, steril ve emilebilir bir preparat olan, çok yönlülük, aderans ve uygunluk için geliştirilen Reoxcel kanama durdurucular, düz kumaş yapısında ve lifli yapıda olmak üzere ikiye ayrılır. Her iki türdeki hemostatlar, %100 organik (bitki bazlı) olmasının yanı sıra implantasyon bölgesinde doku reaksiyonu olmadan emilim sağlarlar. Bu içerikte lifli yapıya sahip Reoxcel marka hemostatik ajanların özelliklerinden ve kullanım alanlarından bahsedeceğiz.

Lifli Yapıya Sahip Reoxcel Fibril Hemostat Özellikleri Nelerdir?

7 Katmanlı Reoxcel Fibril Emilebilir Kanama Durdurucu, Hemostat

Pürüzlü ve zor bölgelere kolaylıkla uyum sağlayan ince ağ katmanları ve bipolar koter kullanımına izin veren nemlendirilmiş ince ağ katmanları sayesinde ulaşılması zor alanlarda kullanım rahatlığı sağlayan Reoxcel Fibril emilebilir kanama durdurucu hemostatik ajanlar, standart Reoxcel hemostattan 7 kat daha kalındır ve katmanları ayrıştırılabilir, istenilen forma kolaylıkla girer. Yoğun kanamalarda daha etkili olan Reoxcel Fibril emilebilir hemostatın her tabakasının şeffaflığı kanamanın daha iyi kontrol altına alınmasını ve katlar boyunca koter kullanımını mümkün kılmaktadır.

Lifli Yapıya Sahip Reoxcel Snow Hemostat Özellikleri Nelerdir?

Tek Katmanlı Reoxcel Snow Emilebilir Kanama Durdurucu, Hemostat

Reoxcel Fibril ile aynı özelliklere sahip olan Reoxcel Snow’un belirgin farkı tek katlı olmasıdır. Çok yönlü kullanım ve şeffaflık sunan Reoxcel Snow, fibrilar yapıya sahip topikal emilebilir bir kanama durdurucudur. Genellikle yumuşak organ travmaları – onarımları, transplantasyon operasyonları gibi genel cerrahi ve kardiovasküler cerrahisi alanlarında tercih edilebilir. Lifli yapıda ve tek katmanlı Reoxcel Snow, diğer Reoxcel ürünleri gibi dokuya uygulandığında 3-4 dakika içerisinde kanda pıhtılaşma meydana gelir ve yaklaşık 7 ila 14 gün içerisinde implantasyon bölgelerinde doku reaksiyonu olmadan vücut tarafından tamamen emilerek yok olur.

Lifli Yapıya Sahip Reoxcel Hemostatların Kullanım Alanları Nerelerdir?

Genel Cerrahi
Genel Cerrahi
Sindirim Sistemi Cerrahisi
Sindirim Sistemi Cerrahisi
Sinir Cerrahisi
Sinir Cerrahisi
Plastik Cerrahi
Plastik Cerrahi
Ortopedi Operasyonları
Ortopedi Operasyonları
Jinekoloji Operasyonları
Jinekoloji Operasyonları
Üroloji Operasyonları
Üroloji Operasyonları
Stomatoloji Operasyonları
Stomatoloji Operasyonları
Boğaz Ameliyatları
Boğaz Ameliyatları
Burun Ameliyatları
Burun Ameliyatları
Travmatoloji Cerrahisi
Travmatoloji Cerrahisi
Kardiovasküler Cerrahi
Kardiovasküler Cerrahi
Yüz ve Çene Cerrahisi
Yüz ve Çene Cerrahisi
Akciğer Operasyonları
Akciğer Operasyonları
Hemoroidektomi Operasyonları
Hemoroidektomi Operasyonları
Biyopsi Operasyonları
Biyopsi Operasyonları

Genel cerrahi, sindirim sistemi cerrahisi, sinir cerrahisi (özellikle beyin operasyonlarında Reoxcel Fibril tercih edilir), plastik cerrahi, ortopedi, jinekoloji, üroloji, stomatoloji, boğaz ve burun ameliyatları, travmatoloji ve kardiovasküler cerrahi, vasküler protez implantasyonu, yüz ve çene cerrahisi, akciğer operasyonları, hemoroidektomi, biyopsiler, karaciğer ve safra operasyonları, gastrik rezeksiyon, torasik ve abdominal sempatektomi gibi diğer tüm cerrahi alanlarda kullanım için uygundur. Lifli yapıya sahip Reoxcel emilebilir kanama durdurucular, endoskopik operasyonlar ve dental uygulamalarda olduğu kadar kavitelere de (tümör kazınmasından sonra) uygulanabilir.