Saflık ve uyumluluk için geliştirilen Okside Rejenere Selüloz (ORC) bazlı kanama durdurucular çoğunlukla saf selülozun bir başka işlemden geçmiş varyasyonudur.

Bitki hücre duvarının temel bileşeni olarak bilinen selüloz, dünyada en çok bulunabilen biyopolimerdir. Selülozun antik çağlardan beri insanlar tarafından kullanıldığı, eski Mısırlıların papirüs bitkisini kağıt malzemesi olarak; hatta ip, sandalet ve sepet gibi gündelik eşyaların yapımında kullandıkları bilinmektedir. Bugün bildiğimiz şekliyle kağıt yapım süreci eski Çin’de geliştirilmiş olup selülozun kimyasal yapısı ise Fransız kimyager Payen tarafından 1838’de tanımlanmıştır.

%100 organik olan selüloz gündelik hayatın yanı sıra cerrahi alanda da selüloz bazlı hemostatiklerin yapımında ham madde olarak kullanılmaktadır. Bitkisel bazlı hemostatların ham maddesi olan selüloz, hidroksil grubuna sahip olan anhidro-glikoz birimlerinin sürekli tekrarlanarak bir zincir molekülü oluşmasıyla elde edilen bir karbonhidrattır. Bitkisel olan, birçok mikro organizma tarafından etkin bir şekilde parçalanabilen, kendi kendini yenileyebilen, toksik olmayan, ucuz, yüksek güç ve ısıl dayanıma sahip, doğal ve çevre dostu bir polimer olan selüloz, doğada biyokütle olarak bol miktarda bulunmaktadır. Selüloz, alkol, aseton, kloroform ve su gibi organik çözücülerde çözünmez.

Okside Rejenere Selüloz (ORC) Temelli Kanama Durdurucular Hakkında

Kanama durdurucular kanayan bölgeye uygulanmasıyla beraber olabildiğince kısa süre içerisinde etkisini gösterip kanamayı durdurup, kan kaybını engellemeyi sağlayan tıbbi cihazlardır. Kullanım açısından incelendiğinde özellikle trafik kazaları gibi ciddi yaralanmalarda ve cerrahi operasyonlarda sıklıkla kullanılır. Cerrahi operasyonlarda kullanılan kanama durdurucular çoğunlukla yukarıda bahsettiğimiz selülozun bir başka işlemden geçmiş varyasyonu olan okside rejenere selüloz temelli (ORC) kullanılarak imal edilir.

Günümüzde bir çok alanda kullanıma uygun olarak geliştirilen hemostatik ajanlar farklı boyutlarda ve türlerde üretilmektedir. Reoxcel emilebilir kanama durdurucuları ele aldığımızda üç farklı türde incelememiz mümkündür. Bunlar; düz kumaş yapısında, lifli yapıda ve toz haldedir. Her biri farklı alanlarda etkili sonuçlar ve kullanım kolaylığı sağlamaktadır.

Düz Kumaş Yapısına Sahip Selüloz Bazlı Kanama Durdurucular Hakkında

Okside Rejenere Selülozdan (ORC) (polianhidro glukuronik asit) imal edilen ve düz kumaş yapısına sahip olan kanama durdurucular kanama türüne ve yoğunluğuna bağlı olarak belirgin avantajlar sunar. Hafif örgü formu sayesinde pürüzlü dokuyu kolaylıkla örterek hızlı ve etkili bir şekilde hemostaz sağlar ve doku tahrişine neden olmaz. Rayon kumaş olarakta adlandırılan, esnek ve ince bir dokumaya sahip olan düz kumaş yapısındaki Reoxcel emilebilir hemostatik ajanlar kanamalı yüzey üzerine serilebilir, bastırılabilir, tamamen kapatılabilir ya da sütür (kalın dokumaya sahip olan Reoxcel Sigma Knit) yardımıyla dikilebilir.

Düz Kumaş Yapısına Sahip Selüloz Bazlı Reoxcel Kanama Durdurucu
Düz Kumaş Yapısına Sahip Selüloz Bazlı Reoxcel Kanama Durdurucu

Daha detaylı bilgi için Özellikler bölümünde yer alan Düz Kumaş Yapısı başlığını inceleyin.

Fibril Yapıya Sahip Selüloz Bazlı Kanama Durdurucular Hakkında

Selüloz moleküllerinin demetler biçiminde bir araya gelerek oluşturduğu büyük yapıya “fibril” denir. Aynı yöne uzanan 40 selüloz molekülünün bir araya gelmesi sonucu oluşan, çapı 3,5 nm olan en küçük demet ise “elementer fibril” olarak adlandırılmaktadır. Elementer fibriller bir araya gelerek mikrofibrilleri, mikrofibriller bir araya gelerek ise lamelleri meydana getirmektedir.

Fibril dokumaya sahip kanama durdurucu türü olan Reoxcel Fibril lifli yapıdadır. Lifli yapıda olması düz kumaş dokumaya sahip standart Reoxcel hemostatlara göre birçok belirgin avantaj ve kullanım kolaylığı sağlamaktadır. Yuvarlanarak, ince tabakalar halinde, tampon veya ped şeklinde çok yönlü kullanım sunan Reoxcel Fibril emilebilir hemostatik ajan, dokuya üstün uyum, ulaşılması zor bölgelere ulaşım ve kullanım rahatlığı sunmasının yanı sıra, kanamanın daha iyi kontrolü ve katlar boyunca koter kullanımını mümkün kılmaktadır.

Fibril Yapıya Sahip Selüloz Bazlı Kanama Durdurucu Reoxcel Fibril
Fibril Yapıya Sahip Selüloz Bazlı Kanama Durdurucu Reoxcel Fibril

Daha detaylı bilgi için Özellikler bölümünde yer alan Lifli Yapı başlığını inceleyin.

Toz Halde Bulunan Selüloz Bazlı Kanama Durdurucular Hakkında

Reoxcel Powder emilebilir toz kanama durdurucunun ham maddesinde Okside Rejenere Selüloz (ORC) (polianhidro glukuronik asit) bulunmaktadır. Toz halde bulunan ve steril olan Reoxcel Powder toz hemostatın üretiminde rejenere selüloz ham maddesi, standartlara uygun derecede oksitlendikten sonra kimyasal modifikasyonlarla toz formuna getirilmektedir. Bu işlem sırasında özellikle pıhtılaşma sürecinde aktif rol oynayan enzimlerin kofaktörü olarak görev yapacak ajanlar okside rejenere selüloza kimyasal olarak bağlanarak malzemenin kanama durdurma etkisini en üst düzeye getirmektedir. Kılcal damar, venöz ve küçük arter hemorajlarını kontrol altına almada daha etkili olan Reoxcel Powder emilebilir toz kanama durdurucu 40 çeşit mikroorganizmaya karşı bakterisidal etki sağlar.

Reoxcel Powder emilebilir toz kanama durdurucu hemostatik ajan, hemostat
Reoxcel Powder Emilebilir Toz Kanama Durdurucu, Hemostatik Ajan Ürünü